Гаранционни условия

Гаранционни условия

Гаранционният срок е упоменат и се доказва от клиента с гаранционна карта, издадена при покупката и е както следва: 

Оптични устройства - от 12 до 24 месеца
Захранващи адаптери - 6 месеца
Батерии за лаптопи - 12 МЕСЕЦА , НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ЦИКЛИТЕ НА ЗАРЯД И РАЗРЯД
Екрани за лаптопи - от 3 до 6 месеца
Хард дискове - от 12 до 36 месеца
RAM Памет - от 12 до 36 месеца

При поръчка от страна на клиента същия автоматично се съгласява със срока на гаранцията и  условията за гаранционно обслужване!!!

Условия за гаранционно обслужване:

Продуктът трябва да бъде доставен до упълномощения сервиз за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта. Гаранционното обслужване се извършва само в офиса на фирма „СЕРВИЗЪТ“ ЕООД на адрес: гр. София, ул. Георги Бакалов, 3

Срокът на гаранционно обслужване е от 5 до 30 работни дни! По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно. Когато е възможен ремонт продукта не се подменя.

Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на : механични повреди от всякакъв характер, токови удари от всякакъв характер, пожар, заметресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, прах, пясък, кал , влага, хлебарки и други замърсители. Дефекти причинени от неправилен транспорт. Ремонти извършени от лица не оторизирани от продавача. Скъсана или нарушена маркировка ( Гаранционна лепенка ). Случайте на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.

Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционноо обслужване и услугите свързани с тях /почистване, инсталация на драйвери и т.н./ се заплащат по тарифа определена от сервизът.

Провавачът не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители.

© 2024 Servizat.com. Всички права запазени. Всички използвани в този сайт търговски марки са собственост на техните притежатели.
Версия: МОБИЛНА / СТАНДАРТНА